اسلام بیک زاده

اسلام بیک زاده

استاد تایید شده

5 از 5

(مشاهده 1 نظر)

تدریس آنلاین

تدریس حضوری - تهران

2 جلسه موفق

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه قم

سابقه برگزاری دوره های آموزشی بیش از 9 سال

سابقه تدریس خصوصی بیش از 10 سال

سابقه کار با نرم افزارهای برنامه ریزی و کنترل پروژه و مدیریت پروژه بیش از 17 سال

درباره استاد

با توجه به سابقه کار 17 ساله در زمینه تخصصی، و همچنین برگزاری دوره های آموزشی خصوصی و شناخت و تجربه پروژه مختلف عمرانی، سیویل، نفت و گاز و حضور در مگا پروژه، آموزش بصورت تخصصی و تجربی با مثال و تمرین های واقعی برگزار میگردد

سابقه برگزاری دوره های آموزشی بیش از 9 سال

سابقه تدریس خصوصی بیش از 10 سال

سابقه کار با نرم افزارهای برنامه ریزی و کنترل پروژه و مدیریت پروژه بیش از 17 سال

تلفن پشتیبانی
021-91005343