علی اکبر جالب

علی اکبر جالب

استاد تایید شده

نظری ثبت نشده است

تدریس آنلاین

تدریس حضوری - مشهد

استاد جدید

کاردانی معلم فنی برق از دانشکده فنی مهندسی شهید محمد منتظری مشهد

کارشناسی مهندسی برق از دانشکده فنی مهندسی شهید محمد منتظری مشهد

دبیر رسمی آموزش و پرورش به مدت 29 سال

سابقه تدریس خصوصی

درباره استاد

29سال سابقه تدریس ومدیریت در مدارس مشهد

راهیابی حداقل 20نفر از دانش آموزان به مسابقات مهارتی استان وکشور

دبیر رسمی آموزش و پرورش به مدت 29 سال

سابقه تدریس خصوصی

تلفن پشتیبانی
021-91005343