درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

علی اکبر جالب

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - مشهد
کاردانی معلم فنی برق از دانشکده فنی مهندسی شهید محمد منتظری مشهد
  • کارشناسی مهندسی برق از دانشکده فنی مهندسی شهید محمد منتظری مشهد
  • دبیر رسمی آموزش و پرورش به مدت 29 سال
  • سابقه تدریس خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط علی اکبر جالب

ریاضی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

245,000 تومان

ریاضی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

245,000 تومان

ریاضی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

245,000 تومان

ریاضی نهم به دهم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

245,000 تومان

استعداد تحلیلی نهم به دهم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

245,000 تومان

ریاضی نهم به دهم نمونه دولتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

245,000 تومان

ریاضی نهم به دهم مدارس برتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

245,000 تومان

راهیابی حداقل 20نفر از دانش آموزان به مسابقات مهارتی استان وکشور

دبیر رسمی آموزش و پرورش به مدت 29 سال

سابقه تدریس خصوصی

ویدیو وجود ندارد!