درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

نوید توکلی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - اصفهان
1 جلسه موفق
دانشجوی کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی از دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
  • تدریس کتاب های دفنوازی استاد کرباسی زاده در چهار جلد مقدماتی- متوسطه- پیشرفته- عالی
  • بیش از سه ماه همکاری با مجموعه استادبانک
  • آموزش تئوی دف

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط نوید توکلی

دف

قیمت جلسه : (30 دقیقه)

55,000 تومان

تدریس کتاب های دفنوازی استاد کرباسی زاده در چهار جلد مقدماتی- متوسطه- پیشرفته- عالی

آموزش تئوی دف

نوازندگی در کنار استاد بیژن کامکار

3 سال تدریس در اموزشگاه حکمت

ویدیو وجود ندارد!