سعید عباسی شیشه گران

سعید عباسی شیشه گران

استاد تایید شده

5 از 5

(مشاهده 1 نظر)

تدریس آنلاین

1 جلسه موفق

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه شهید بهشتی

کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه محقق اردبیلی

سابقه 1 سال تدریس به صورت خصوصی

سابقه استادیار دروس استاتیک و انتقال حرارت

درباره استاد

با استفاده از روش بارش مغزی و روش تدریس حل مساله در تعداد مناسب تا درک و فهم مورد راحتتر شود و ایجاد فضای راحت برای تسهیل بیان سوالات ایجاد شده در ذهن دانش آموز در هر زمان تدریس. این موارد برای ارتقای میزان راندمان اموزشی کلاس برگزار شده بسیار مهم و ضروری است.

سابقه استادیار دروس استاتیک و انتقال حرارت

سابقه پشتیبان در موسسه قلم چی

سابقه 1 سال تدریس به صورت خصوصی

تلفن پشتیبانی
021-91005343