سعید عباسی شیشه گران

سعید عباسی شیشه گران

استاد تایید شده

نظری ثبت نشده است

تدریس آنلاین

استاد جدید

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه شهید بهشتی

کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه محقق اردبیلی

سابقه 1 سال تدریس به صورت خصوصی

سابقه استادیار دروس استاتیک و انتقال حرارت

درباره استاد

با استفاده از روش بارش مغزی و روش تدریس حل مساله در تعداد مناسب تا درک و فهم مورد راحتتر شود و ایجاد فضای راحت برای تسهیل بیان سوالات ایجاد شده در ذهن دانش آموز در هر زمان تدریس. این موارد برای ارتقای میزان راندمان اموزشی کلاس برگزار شده بسیار مهم و ضروری است.

سابقه استادیار دروس استاتیک و انتقال حرارت

سابقه پشتیبان در موسسه قلم چی

سابقه 1 سال تدریس به صورت خصوصی

تلفن پشتیبانی
021-91005343