این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

زهره کوچک خراسانی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - مشهد
کارشناسی زیست‌شناسی عمومی از دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
  • سابقه تدریس در مدارس غیر انتفاعی به مدت 20 سال
  • سابقه تدریس خصوصی بیش از 20 سال
  • برگزاری کلاسهای المپیاد علوم برای دانش آموزان و قبولی شاگردانم

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط زهره کوچک خراسانی

علوم تجربی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

200,000 تومان

علوم تجربی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

200,000 تومان

علوم تجربی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

200,000 تومان

سابقه تدریس در مدارس غیر انتفاعی به مدت 20 سال

سابقه تدریس خصوصی بیش از 20 سال

برگزاری کلاسهای المپیاد علوم برای دانش آموزان و قبولی شاگردانم

ویدیو وجود ندارد!