درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

محسن لطفی جو

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه پیام نور (سازمان مرکزی)
  • معلم رسمی آموزش و پرورش به مدت 15 سال

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط محسن لطفی جو

ریاضی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

225,000 تومان

ریاضی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

225,000 تومان

ریاضی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

225,000 تومان

ریاضی نهم به دهم نمونه دولتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

225,000 تومان

دبیر رسمی آموزش وپرورش با پانزده سال سابقه تدریس

ویدیو وجود ندارد!