علیرضا شربت دار

علیرضا شربت دار

استاد تایید شده

5 از 5

(مشاهده 3 نظر)

تدریس آنلاین

تدریس حضوری - کرج

27 جلسه موفق

کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه تربیت مدرس

سابقه 6 ساله تدریس در دانشگاه علمی کاربردی

سابقه تدریس به صورت خصوصی

درباره استاد

سعی دارم تا مفاهیم را با مثال و توضیحات به فراگیر منتقل کنم و با گرفتن بازخورد مسیر پیش رو را مشخص کنم در ارئه از زمان بندی و اسلوب مشخص پیروی میکنم و همیشه قبل از ارائه مطالب را بصورت پاورپویت آماده کرد و در طی دورهای تدریس این ارائه ها را با توجه به به بازخورد فراگیران به روز میکنم. سعی دارم تا استرس و نگرانی به واسطه عدم یادگیری را از دانشجو دور کنم تا در صورتی که در هرجای تدریس مطلبی را فرانگرفت مشکلی با سوال کردن نداشته باشد تکرار مباحث گذشته بصورت پیاپی در پروسه تدریس و بهره گیری از آموزه های قبلی برای مباحث جدید جهت دوره دروس گذشته و آگاهی از اهمیت آنها برای فراگیر

سابقه 6 ساله تدریس در دانشگاه علمی کاربردی

سابقه تدریس به صورت خصوصی

تلفن پشتیبانی
021-91005343