درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

محمدعلی کاشی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
3 جلسه موفق
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات(IT) از دانشگاه آزاد اسلامی
  • کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی اراک
  • بیش از سه ماه همکاری با مجموعه استادبانک
  • سابقه 30 سال تدریس دروس کامپیوتری

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط محمدعلی کاشی

برنامه نویسی پیشرفته

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

زبان های برنامه سازی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

برنامه نویسی پیشرفته

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

زبان های برنامه سازی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

برنامه سازی پیشرفته

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

برنامه سازی پیشرفته

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

سابقه 30 سال تدریس دروس کامپیوتری

سابقه 17 سال تدریس در دانشگاه

ویدیو وجود ندارد!