پریسا شیروانی

پریسا شیروانی

استاد تایید شده

نظری ثبت نشده است

تدریس آنلاین

استاد جدید

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه پیام نور

سابقه تدریس بمدت 10 سال در آموزشگاه های زبان

سابقه تدریس در مدرسه

درباره استاد

از سال 1387 ک در مدرسه زرنگ بودم به من پیشنهاد تدریس زبان شد و از آن موقع تاکنون در موسسات خصوصی زبان انگلیسی مشغول به تدریس در مقاطع کودکان نوجوانان و گاها دانشجویان هستم از سال 87 تا کنون مشغول تدریس زبان انگلیسی ب دانش آموزان و دانشجویان در زبانکده میباشم

از سال 88 تا کنون مشغول تدریس زبان انگلیسی ب دانش آموزان و دانشجویان در زبانکده میباشم

سابقه تدریس بمدت 10 سال در آموزشگاه های زبان

سابقه تدریس در مدرسه

تلفن پشتیبانی
021-91005343