این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

زهرا محمدی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه پیام نور ساری
  • تدریس در موسسه زبان ایران به مدت چهار سال
  • سابقه تدریس خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط زهرا محمدی

انگلیسی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

انگلیسی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

انگلیسی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

تدریس در موسسه زبان ایران به مدت چهار سال

سابقه تدریس خصوصی

ویدیو وجود ندارد!