سید وحید مرتضوی

سید وحید مرتضوی

استاد تایید شده

نظری ثبت نشده است

تدریس حضوری - تهران

استاد جدید

کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه غیرانتفاعی

سابقه تدریس در آ؛موزشگاه چراغ دانش

تدریس ریاضی بصورت مفهومی و قابل فهم

درباره استاد

روش تدریس به صورت حضوری و با متدهای روز و از طریق لپ تاب و به صورت جزوه انجام میشود بعد از هر تدریس و حل تمرین هایی با نمونه سوالهای متعدد، سوالایی برای حل تمرین به دانش آموز داده میشود این سوالات پیگیری و اگر دانش آموز مشکلی در حل آن داشت مجدد توضیح و تمرین صورت میگرد

سابقه تدریس در آ؛موزشگاه چراغ دانش

سابقه تدریس خصوصی به مدت 6 سال

تدریس ریاضی بصورت مفهومی و قابل فهم

تلفن پشتیبانی
021-91005343