درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

محمد اصفهانی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
دانشجوی دکترا آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه شیخ بهایی
  • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه اصفهان
  • سابقه 15 سال تدریس در آموزشگاه و موسسات
  • سابقه 10 سال تدریس در دانشگاه

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط محمد اصفهانی

تافل (TOEFL)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

جی آر ای (GRE)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مکالمه زبان انگلیسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

170,000 تومان

گرامر زبان انگلیسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

170,000 تومان

زبان انگلیسی (عمومی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

170,000 تومان

آزمون PTE

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

آزمون EPT

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

آزمون MSRT

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

آزمون MCHE

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

آزمون TOLIMO

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

سابقه 15 سال تدریس در آموزشگاه و موسسات

سابقه 10 سال تدریس در دانشگاه

ویدیو وجود ندارد!