شفیقه همراهی

شفیقه همراهی

استاد تایید شده

نظری ثبت نشده است

تدریس حضوری - تهران

استاد جدید

کاردانی آموزش ابتدایی و روانشناسی از دانشگاه تبریز

آموزشگار رسمی آموزش و پرورش

سابقه تدریس خصوصی

درباره استاد

تدیس کودکان استثنایی و اختلال در یادگیری وکمک به کودکان که مشکل ذهنی دارند وپا سخگوی سنجش برای بدو ورود به مدرسه هستند و کمک به دانش آموزانی که اختلال در ریاضی و فارسی و املا را دارند ایجاد توجه وتمرکز در دانش آموزان بیش فعال ودانش آموز عادی که عدم توجه و تمرکز را دارند ودانش آموزان مرزی با روش کاملا خاص و کلینیکی

آموزشگار رسمی آموزش و پرورش

تدیس به کودکان استثنایی و اختلال در یادگیری

سابقه تدریس خصوصی

تلفن پشتیبانی
021-91005343