درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

هنگامه فروغی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر
  • تدریس زبان انگلیسی به مدت 1 سال در آموزشگاه
  • سابقه تدریس خصوصی زبان انگلیسی
  • سابقه تدریس زبان در مدرسه

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط هنگامه فروغی

مکالمه زبان انگلیسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

گرامر زبان انگلیسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

زبان انگلیسی (عمومی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

تدریس زبان انگلیسی به مدت 1 سال در آموزشگاه

سابقه تدریس زبان در مدرسه

سابقه تدریس خصوصی زبان انگلیسی

ویدیو وجود ندارد!