این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

علیرضا زمان فشمی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی زبان و ادبیات ایتالیایی از دانشگاه تهران
  • تدریس خصوصی حضوری و آنلاین زبان ایتالیایی از سال 1387
ویدیو معرفی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط علیرضا زمان فشمی

زبان ایتالیایی عمومی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مکالمه زبان ایتالیایی (مهاجرت)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین زبان ایتالیایی از سال 1387