درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
ایران زمانی

ایران زمانی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
  • 16 سال تدریس زبان انگلیسی در موسسات زبان و خصوصی
  • تدریس برای زبان آموزان ژاپنی
  • کسب رتبه‌ی دوم در سال تحصیلی 81-82

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

16 سال تدریس زبان انگلیسی در موسسات زبان و خصوصی

تدریس برای زبان آموزان ژاپنی

ویدیو وجود ندارد!