این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

علی شاهی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی معارف اسلامی از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
  • سابقه 27 سال تدریس در آموزش و پرورش
  • سابقه 10 سال تدریس مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط علی شاهی

عربی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

عربی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

عربی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

سابقه 27 سال تدریس در آموزش و پرورش

سابقه 10 سال تدریس مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان

ویدیو وجود ندارد!