درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

قاسم محمدی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - کرج
1 جلسه موفق
کارشناسی شیمی از دانشگاه خوارزمی تهران
  • بیش از 30 سال سابقه تدریس در آموزش وپرورش
  • تدریس خصوصی در پایه ها و سطوح مختلف
  • آموزش مفهومی شیمی با تکیه بر دانسته های قبلی دانش آموزان

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط قاسم محمدی

شیمی دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

435,000 تومان

شیمی یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

435,000 تومان

شیمی دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

490,000 تومان

شیمی دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

435,000 تومان

شیمی یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

435,000 تومان

شیمی دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

490,000 تومان

سابقه 33 سال تدریس رسمی آموزش و پرورش

ویدیو وجود ندارد!