درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

شیرین کوهی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد زمین شناسی از دانشکده نقشه برداری سازمان نقشه برداری کشور
  • کارشناسی زمین شناسی از دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین
  • تدریس خصوصی دروس زمین شناسی
  • آشنایی با کتب درسی زمین شناسی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط شیرین کوهی

زمین شناسی یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

170,000 تومان

علوم زمین دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

170,000 تومان

آشنایی با کتب درسی زمین شناسی

تدریس خصوصی دروس زمین شناسی

ویدیو وجود ندارد!