درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

زهرا راستی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - شیراز
دکترا زیست شناسی سلولی مولکولی از دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت
  • کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی از دانشگاه آزاد اسلامی
  • سابقه تدریس خصوصی
  • رتبه برتر در ترم های دانشگاهی در مقطع دکتری زیست شناسی گرایش ژنتیک مولکولی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط زهرا راستی

علوم تجربی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

علوم تجربی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

علوم تجربی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

علوم تجربی نهم به دهم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

علوم تجربی نهم به دهم نمونه دولتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

علوم تجربی نهم به دهم مدارس برتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

سابقه تدریس خصوصی

ویدیو وجود ندارد!