علیرضا لطفعلی

علیرضا لطفعلی

استاد تایید شده

5 از 5

(مشاهده 21 نظر)

تدریس آنلاین

تدریس حضوری - تهران

145 جلسه موفق

کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه شهید بهشتی

سابقه تدریس خصوصی فیزیک به مدت 8 سال

بیش از شش ماه همکاری با مجموعه استادبانک

سابقه تدریس در مدرسه غیرانتفاعی پارسا

درباره استاد

اولویتم در تدریس فهم 100 در 100 دانش آموز نسبت به مفهوم مورد بحث می باشد، در مورد منابع سعی می کنم بیشترین هماهنگی را با روحیات دانش آموز از لحاظ سطح داشته باشم. بیشتر اتکا به توانایی حل مسئله و درک صحیح مطالب می باشد.

تدریس فیزیک نهم در مدرسه غیر انتفاعی

تدریس به عنوان استاد حل تمرین و رفع اشکال به مدت 2 سال

سابقه تدریس خصوصی فیزیک به مدت 8 سال

تلفن پشتیبانی
021-91005343