فرزانه مشار موحد

فرزانه مشار موحد

استاد تایید شده

نظری ثبت نشده است

تدریس آنلاین

استاد جدید

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

سابقه تدریس در دو دبستان غیرانتفاعی

سابقه همکاری درتدریس وتولید محتوای مربوطه دوره ابتدایی

افتخار تحصیلی: ویراستاری کتاب، تدریس پاره وقت، نوشتن مقالات مرتبط و عضو فعال بسیج

درباره استاد

صبوری زیاد همراه با حسن خلق و پیگیری در رابطه با یادگیری شاگردانم همراه با محتوای آموزشی جدید و ایجاد خلاقیت ونوآوری در آموزش. استفاده از مثالهای مرتبط با مفاهیم درسی .

سابقه تدریس در دو دبستان غیرانتفاعی

سابقه همکاری درتدریس وتولید محتوای مربوطه دوره ابتدایی

تلفن پشتیبانی
021-91005343