این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

شبنم سهرابی فر

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تبریز
کارشناسی فیزیک از دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
  • کارشناسی ارشد ژیوفیزیک از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
  • 5 سال تدریس دانشگاه آزاد شبستر
  • 8 سال تدریس موسسه آموزش عالی سراج

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط شبنم سهرابی فر

فیزیک دهم (علوم تجربی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

235,000 تومان

فیزیک یازدهم (علوم تجربی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

235,000 تومان

5 سال تدریس دانشگاه آزاد شبستر

8 سال تدریس موسسه آموزش عالی سراج

تدریس در موسسه آموزش عالی رشدیه از سال 88 تا کنون

کار بعنوان مترجم و برنامه نویس برای سایتهای فراترجمه ، ترجمه گستر ، ماهان ترجمه و پارسکدرز

ویدیو وجود ندارد!