این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

بهنوش باباقربانی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
  • سابقه تدریس خصوصی ریاضی متوسطه دوم
  • تدریس خصوصی ریاضی متوسطه و دانشگاهی
  • استاد حل تمرین بمدت 2 ترم در دانشگاه

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط بهنوش باباقربانی

هندسه دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

120,000 تومان

ریاضی دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

120,000 تومان

حسابان یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

120,000 تومان

آمار و احتمال یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

120,000 تومان

هندسه یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

120,000 تومان

هندسه دوازدهم (تحلیلی و جبر خطی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

130,000 تومان

حسابان دوازدهم (حساب دیفرانسیل و انتگرال)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

130,000 تومان

ریاضیات گسسته

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

130,000 تومان

ریاضی دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

120,000 تومان

ریاضی یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

120,000 تومان

ریاضی دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

130,000 تومان

تدریس خصوصی ریاضی متوسطه و دانشگاهی

مدرس اصلی آزمایشگاه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

استاد حل تمرین بمدت 2 ترم در دانشگاه

سابقه تدریس خصوصی ریاضی متوسطه دوم

ویدیو وجود ندارد!