درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

نسیم بابک نژاد

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - اصفهان
دکترا بیوشیمی بالینی از دانشگاه شهرکرد
  • کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی از دانشگاه آزاد اسلامی
  • سابقه 4 سال سابقه تدریس در دانشگاه
  • رتبه دو دکتری

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط نسیم بابک نژاد

زیست دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

زیست شناسی یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

زیست شناسی دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

سابقه 4 سال سابقه تدریس در دانشگاه

ویدیو وجود ندارد!