درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
زینب عاشوری کیسمی

زینب عاشوری کیسمی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی فیزیک از دانشگاه شهید بهشتی
  • کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه صنعتی شریف
  • افتخار تحصیلی: فارغ التحصیل ارشد رشته فیزیک از دانشگاه شریف با معدل الف
  • افتخار تحصیلی: دارای مدرک تافل با نمره 105

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

سابقه تدریس دروس ریاضی و فیزیک متوسطه در مدارس و خصوصی

ویدیو وجود ندارد!