درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

زهرا نیک ورز

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - کرمان
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه حضرت نرجس رفسنجان
  • سابقه 8 سال تدریس در بهترین آموزشگاه شهرستان
  • قبولی زبان آموزم با رتبه 2 المپیاد زبان
  • کسب عنوان بهترین مدرس از نظر زبان آموزان

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط زهرا نیک ورز

مکالمه زبان انگلیسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

125,000 تومان

گرامر زبان انگلیسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

125,000 تومان

زبان انگلیسی (عمومی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

125,000 تومان

سابقه 8 سال تدریس در بهترین آموزشگاه شهرستان

قبولی زبان آموزم با رتبه 2 المپیاد زبان

کسب عنوان بهترین مدرس از نظر زبان آموزان

ویدیو وجود ندارد!