این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

امیر حسین شهبازی راد

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تبریز
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی از دانشگاه آزاد اسلامی
  • سابقه تدریس در دانشگاه پیام نور و غیرانتفاعی به مدت 5 سال
  • سابقه تدریس خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط امیر حسین شهبازی راد

ریاضی حسابداری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

اصول مدیریت و تیوری سازمان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

پول و ارز بانکداری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مدیریت مالی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

اصول مدیریت و تیوری سازمان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

اصول مدیریت و تیوری سازمان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مدیریت مالی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی سازمان و مدیریت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

پژوهش عملیاتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مدیریت تولید

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

زبان تخصصی حسابداری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

سابقه تدریس خصوصی

سابقه تدریس در دانشگاه پیام نور و غیرانتفاعی به مدت 5 سال

ویدیو وجود ندارد!