درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
دیدگاه دانش آموزان

سیدسجاد موسوی امجد

استاد تایید شده

سطح استاد:

تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
30 جلسه موفق
کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه یاسوج
  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه سیستان و بلوچستان
  • بیش از شش ماه همکاری با مجموعه استادبانک
  • دانشجوی دکترا مهندسی عمران از دانشگاه یزد

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط سیدسجاد موسوی امجد

ریاضی عمومی 1 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

ریاضی عمومی 2 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

آمار و احتمالات دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

معادلات دیفرانسیل دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

فیزیک عمومی 1 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

اقتصاد مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مهندسی ترابری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

دینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

زمین شناسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

متره و برآورد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

دینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

ماشین های آبی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

دینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

زمین شناسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

دینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

اقتصاد مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

طراحی معماری و شهرسازی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مهندسی محیط زیست

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

دینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

تحلیل سازه 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مکانیک خاک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

سازه های فولادی 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

هیدرولوژی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

روسازی راه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

متره و برآورد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مهندسی ترابری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

اصول مهندسی و زلزله

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

اصول مهندسی پل

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

رسم فنی و نقشه کشی ساختمان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

نقشه برداری 1 و عملیات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

تکنولوژی بتن

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

سازه های بتن آرمه 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

پروژه سازه های فولادی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

زمین شناسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مهندسی پی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

هیدرولیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

روش های اجرای ساختمان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

راهسازی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

اصول مدیریت ساخت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

زبان تخصصی مهندسی عمران

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

تاسیسات مکانیکی و برقی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مهندسی سیستم ها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی GIS

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

بناهای آبی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

کنکور کارشناسی ارشد مهندسی عمران

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

اقتصاد مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی اکولوژی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

اقتصاد مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

سازه های بنایی مقاوم در برابر زلزله

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

سازه های چوبی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مهندسی آب و فاضلاب

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

آبهای زیرزمینی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

اصول مهندسی سد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

ماشین های آبی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مهندسی زهکشی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

اصول مهندسی ترافیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

آمار و احتمالات دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

سابقه تدریس در دانشگاه آزاد بیش از 10 سال

سابقه تدریس خصوصی دروس رشته مهندسی عمران

سابقه تدریس در دانشگاه دولتی به عنوان TA

دیدگاه دانش آموزان درباره سیدسجاد موسوی امجد

5 از 5 12 نفر امتیاز داده اند.

5
5
5
5

مهبد حسین نژاد

5 ماه پیش

ایشان همه چیو کامل توضیح میدادن و همه چی واضح بود و خوب بودند

سازه های چوبی

حسن دادرس

5 ماه پیش

عالی بودند

سازه های فولادی 1 و 2

مرضیه خلیلی

5 ماه پیش

از استاد راضی بودم

مبانی GIS

ویدیو وجود ندارد!