این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

پروانه بشیری

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه رازی کرمانشاه
  • سابقه تدریس زبان انگلیسی بصورت خصوصی بیش از 10 سال
  • سابقه تدریس زبان انگلیسی در آموزشگاه ها
  • تسلط کامل و تدریس حرفه ای بر زبان انگلیسی
ویدیو معرفی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط پروانه بشیری

مکالمه زبان انگلیسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

گرامر زبان انگلیسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

زبان انگلیسی (عمومی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

سابقه تدریس زبان انگلیسی بصورت خصوصی بیش از 10 سال

سابقه تدریس زبان انگلیسی در آموزشگاه ها

تسلط کامل و تدریس حرفه ای بر زبان انگلیسی