درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

امید ایمانی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - کرج
کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه آزاد اسلامی کازرون
  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه خوارزمی تهران
  • سابقه تدریس خصوصی
  • آشنا به مفاهیم روز ریاضی و تدریس قابل فهم

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط امید ایمانی

ریاضی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

سابقه تدریس خصوصی

آشنا به مفاهیم روز ریاضی و تدریس قابل فهم

ویدیو وجود ندارد!