درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

محمد رضا زینلی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی کارشناسی حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی
  • سابقه 8 سال تدریس در هنرستان رشته حسابداری
  • معدل 17/21 در دوره کارشناسی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط محمد رضا زینلی

ریاضی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

ریاضی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

ریاضی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

سابقه 8 سال تدریس در هنرستان رشته حسابداری

ویدیو وجود ندارد!