کاظم علیزاده

کاظم علیزاده

استاد تایید شده

نظری ثبت نشده است

تدریس آنلاین

تدریس حضوری - تبریز

استاد جدید

کارشناسی زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

دبیر رسمی آموزش و پرورش بمدت 40 سال

تدریس در دبیرستان اکبریه به مدت 4 سال

سابقه تدریس در دبیرستان شهید بابایی تبریز به مدت 5 سال

درباره استاد

تدریس عالی با استفاده از مثال های کتاب های جنبی و کمک آموزشی

سابقه تدریس در دبیرستان شهید بابایی تبریز به مدت 5 سال

تدریس در دبیرستان اکبریه به مدت 4 سال

دبیر رسمی آموزش و پرورش بمدت 40 سال

تلفن پشتیبانی
021-91005343