درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
دیدگاه دانش آموزان

ساجده سید

استاد تایید شده

سطح استاد:

تدریس آنلاین
9 جلسه موفق
کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه آزاد اسلامی
  • کارشناسی کارشناسی حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی
  • بیش از شش ماه همکاری با مجموعه استادبانک
  • تدریس دروس تخصصی رشته حسابداری و علوم مالی در آموزش و پرورش

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط ساجده سید

اصول علم اقتصاد 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

حقوق تجارت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

اصول مدیریت و تیوری سازمان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مالیه عمومی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

پول و ارز بانکداری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

اصول حسابداری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

حسابداری صنعتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

حسابداری میانه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

حسابداری مالیاتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مدیریت مالی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

متون حسابداری 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

حسابداری پیشرفته 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

حسابرسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

اصول تنظیم و کنترل بودجه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

اقتصاد خرد 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

اقتصاد کلان 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

اصول حسابداری 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

اقتصاد بخش عمومی 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

حقوق تجارت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

پول و بانکداری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

اقتصاد مدیریت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

اقتصاد سنجی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مالیه بین الملل

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

اقتصاد منابع

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

نظام های اقتصادی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

برنامه ریزی اقتصادی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

اقتصادی صنعتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

اقتصاد کشاورزی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

اصول مدیریت و تیوری سازمان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

اصول مدیریت و تیوری سازمان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مدیریت مالی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

حقوق تجارت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی سازمان و مدیریت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

حسابرسی سیستمهای کامپیوتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

اصول سازمان و مدیریت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

تجارت بین الملل

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

اقتصاد توسعه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

ارزیابی طرح های اقتصادی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

سازمان و مدیریت صنعتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

حسابداری شرکت ها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

اصول مدیریت ریسک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

اقتصاد ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

اصول بیمه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی بودجه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

نظریه بازی ها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

اصول بیمه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

تدریس دروس تخصصی رشته حسابداری و علوم مالی در آموزش و پرورش

تدریس دروس تخصصی و علوم مالی در آموزشگاه های آزاد

دیدگاه دانش آموزان درباره ساجده سید

5 از 5 3 نفر امتیاز داده اند.

5
5
5
5

مهری داودی

6 ماه پیش

خیلی خوب بودند و راضی بودیم

حسابداری میانه

فاطمه زهرا سعیدی

6 ماه پیش

فن بیانشون خوب بود، خیلی خوب بودند خانم سید، راضی هستم و کلاس را ادامه میدم

اصول حسابداری 1 و 2

علی جعفری

9 ماه پیش

کلاس خیلی خوبی بود و بسیار عالی هستند و به نکات خیلی خوبی اشاره میکنم من پیشنهاد میکنند از استاد در حیطه این درس حتما کمک بگیرید

اقتصاد کشاورزی

ویدیو وجود ندارد!