ابوالقاسم افشاری

ابوالقاسم افشاری

استاد تایید شده

نظری ثبت نشده است

تدریس حضوری - تهران

استاد جدید

معلم رسمی آموزش و پرورش با 30 سال سابقه تدریس

تدریس در مدارس مفید، ملاصدرا، هنرستان نظام مافی، هنرستان شهید قاسمی و...

کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه آزاد اسلامی

کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

درباره استاد

تمرین مداوم

تدریس در مدارس مفید، ملاصدرا، هنرستان نظام مافی، هنرستان شهید قاسمی و...

معلم رسمی آموزش و پرورش با 30 سال سابقه تدریس

تلفن پشتیبانی
021-91005343