درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

مرجان حسینی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - اصفهان
کاردانی حسابداری از دانشگاه غیرانتفاعی
  • سابقه تدریس خصوصی
  • دارای مدرک تی تی سی (TTC)

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط مرجان حسینی

گرامر زبان انگلیسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

92,000 تومان

زبان انگلیسی (عمومی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

92,000 تومان

سابقه تدریس خصوصی

ویدیو وجود ندارد!