فاطمه توانا

فاطمه توانا

استاد تایید شده

نظری ثبت نشده است

تدریس آنلاین

استاد جدید

دکترا زبان و ادبیات عربی از دانشگاه خلیج فارس بوشهر

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی از دانشگاه تربیت مدرس

تدریس به مدت 7 سال در دانشگاه خلیج فارس

تدریس عربی به مدت 2سال در مدارس

درباره استاد

7سال تدریس در دانشگاه دولتی خلیج فارس، 4سال تدریس در مدارس ممتاز غیر انتفاعی بوشهر و آموزشگاه، مولف و مترجم کتاب، مولف چندین مقاله علمی پژوهشی

تدریس به مدت 7 سال در دانشگاه خلیج فارس

تدریس عربی به مدت 2سال در مدارس

تلفن پشتیبانی
021-91005343