درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

کیوان حسن پور

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فرانسه از دانشگاه تهران
  • 20 سال مترجم و گوینده رادیو فرانسه
  • تدریس در آموزشگاه کارینو
  • افتخار تحصیلی: معدل 18 در کارشناسی ارشد
ویدیو معرفی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط کیوان حسن پور

زبان فرانسه عمومی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مکالمه زبان فرانسه (مهاجرت)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

تدریس در آموزشگاه کارینو

تدریس خصوصی

20 سال مترجم و گوینده رادیو فرانسه