درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

زینب ورکشی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
4 جلسه موفق
کارشناسی گرافیک از موسسه آموزش عالی رسام
  • سابقه تدریس نرم افزارها بمدت 5 سال
  • بیش از شش ماه همکاری با مجموعه استادبانک
  • سابقه تدریس خصوصی نرم افزار

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط زینب ورکشی

نرم‌افزار فتوشاپ Adobe Photoshop

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

125,000 تومان

نرم‌افزار ایلاستریتور Adobe Illustrator

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

125,000 تومان

نرم‌افزار ایندیزاین Adobe InDesign

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

125,000 تومان

نرم‌افزار کورل Corel Draw

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

125,000 تومان

سابقه تدریس نرم افزارها بمدت 5 سال

سابقه تدریس خصوصی نرم افزار

ویدیو وجود ندارد!