درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

حسن بقایی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
1 جلسه موفق
کارشناسی فیزیک از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
  • کارشناسی ارشد کتابداری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
  • سابقه تدریس در دانشگاه ها
  • سابقه تدریس در مدارس

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط حسن بقایی

فیزیک دهم (ریاضی-فیزیک)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

فیزیک یازدهم (ریاضی-فیزیک)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

فیزیک دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

فیزیک دهم (علوم تجربی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

فیزیک یازدهم (علوم تجربی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

فیزیک دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

سابقه تدریس در دانشگاه ها

سابقه تدریس در مدارس

سابقه تدریس در آموزشگاه ها و خصوصی

ویدیو وجود ندارد!