این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

محمد سجاد پورمحمدی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - اصفهان
کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی سیرجان
  • سابقه تدریس خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط محمد سجاد پورمحمدی

ریاضی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000
30٪
70,000 تومان

ریاضی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000
30٪
70,000 تومان

ریاضی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000
30٪
70,000 تومان

سابقه تدریس خصوصی

ویدیو وجود ندارد!