در حال حاضر صفحه استاد حسن نبیان به صورت موقت غیرفعال شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با پشتیبانی استادبانک تماس بگیرید.

پشتیبانی: 021-91005343
حسن نبیان

حسن نبیان

استاد تایید شده

نظری ثبت نشده است

تدریس آنلاین

تدریس حضوری - اصفهان

استاد جدید

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب از دانشگاه اصفهان

سابقه 24 سال تدریس در آموزش و پرورش

تدریس در تیزه شان صارمیه ناحیه 2 اصفهان و مدرسه هراتی تاحیه 2

تدریس در دبیرستاننمونه دولیتی فرهنک مخصوص ادبیات ناحیه 2 اصفهان

درباره استاد

تدریس عربی با آهنگ وشاد در مدارس تیزهوشان نمونه تست نکته امتحانات نهایی ارتقا معدل با آهنگ وشاد ولذت بخش ایجاد انگیزه در دانش آموزان عربی گریز عربی ستیز ایجاد شور وعلاقه 24 سال سابقه تدریس در بهترین مدارس اصفهان داشته

تدریس در تیزهوشان پسرلنه و دخترانه شهریتات خمبنی شهر

تدریس در تیزه شان صارمیه ناحیه 2 اصفهان و مدرسه هراتی تاحیه 2

تدریس در دبیرستاننمونه دولیتی فرهنک مخصوص ادبیات ناحیه 2 اصفهان

تدریس در موسسه گاج شهرستان خمی نی شهر

تدریس در مدرسه نمونه دولتی مطهری خمینی شه

تدریس در موسسه فانوس علم شهرستان خمینی شهر

تدریس در غیر انتفاعی های ایرانیان، شایستگان شهرستان خمینی شهر

تدریس در مدرسه شاهد شهرستان خمینی شهر

سابقه 24 سال تدریس در آموزش و پرورش

تلفن پشتیبانی
021-91005343