درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

رضا منیری

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - شیراز
5 جلسه موفق
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات(IT) از دانشگاه جهرم
  • تدریس به مدت 2 سال در مدارس دولتی و مدرس برون سپار در آموزشگاه خصوصی هرمز رایانه گراش
  • بیش از یک سال همکاری با مجموعه استادبانک
  • عضو کارگروه فناوری اطلاعات دانشگاه دولتی جهرم-1395

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط رضا منیری

ریاضی دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

ریاضی دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

تجربه تدریس تمام دروس تخصصی رشته تولید محتوا و انیمیشن پایه های دهم و دوازدهم هنرستان کاردانش

2 سال سابقه تدریس در مدارس دولتی و مدرس برون سپار در آموزشگاه خصوصی هرمز رایانه گراش

برگزیده شدن یکی از شاگردان پایه 12 هنرستان منفرد گراش در مسابقات ساخت انیمیشن

تدریس نرم افزار های تولید محتوا از جمله Captivate

ویدیو وجود ندارد!