این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

پدرام پوراکبری

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
دانشجوی کارشناسی مدیریت دولتی از دانشگاه شاهد
  • سابقه 2 سال تدریس به صورت خصوصی
  • دارای مدرک تی تی سی (TTC)

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط پدرام پوراکبری

انگلیسی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

112,000 تومان

انگلیسی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

112,000 تومان

انگلیسی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

112,000 تومان

سابقه 2 سال تدریس به صورت خصوصی

ویدیو وجود ندارد!