عارف خصافی

عارف خصافی

استاد تایید شده

نظری ثبت نشده است

تدریس آنلاین

استاد جدید

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی از دانشگاه آزاد اسلامی

معلم رسمی آموزش و پرورش به مدت 21سال

تعداد زیادی از دانش اموزان وارد دانشگاه دولتی معتبر ایران

سابقه تدریس خصوصی

درباره استاد

مربی نهج البلاغه کشوری در شرکت گاز ، و تدریس از منابع معتبر جهان، مکالمه به زبان عربی طبق قواعد و بابرخی گویش ها، تدریس اوزان شعری و تاریخ ادبیات ، تدریس مکاتب ادبی و علوم بلاغت.

تعداد زیادی از دانش اموزان وارد دانشگاه دولتی معتبر ایران

معلم رسمی آموزش و پرورش به مدت 21سال

سابقه تدریس خصوصی

تلفن پشتیبانی
021-91005343