درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

مریم کاشانی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد حکمت اسلامی و فلسفه از دانشگاه شهید بهشتی
  • تدریس به دانش آموزان خارج از کشور به صورت انلاین به مدت 4 سال
  • سابقه تدریس در دوره دبستان به مدت 7 سال
  • تولید محتوای کتب درسی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط مریم کاشانی

ریاضی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

نگارش فارسی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

نگارش فارسی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

ریاضی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

علوم تجربی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

فارسی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

نگارش فارسی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

فارسی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

نگارش فارسی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

فارسی ششم به هفتم مدارس برتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

تدریس به دانش آموزان خارج از کشور به صورت انلاین به مدت 4 سال

سابقه تدریس در دوره دبستان به مدت 7 سال

تولید محتوای کتب درسی

ویدیو وجود ندارد!