درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

علی محمدعلی زاده

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه هنر تهران
  • تدریس در موسسات زبان از جمله سخنوران نکو و سفیر
  • سابقه تدریس در آموزشگاه شکوه
  • سابقه تدریس در موسسات زبان بیش از 5 سال. دارای مدرک TTC از جهاد دانشگاهی دانشسگاه هنر تهران. دارای مدرک لیسانس مترجمی زبان انگلیسی
ویدیو معرفی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط علی محمدعلی زاده

تافل (TOEFL)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

جی آر ای (GRE)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مکالمه زبان انگلیسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

گرامر زبان انگلیسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

زبان انگلیسی (عمومی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

آزمون PTE

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

آزمون EPT

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

آزمون MSRT

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

آزمون MCHE

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

آزمون TOLIMO

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

تدریس در موسسات زبان از جمله سخنوران نکو و سفیر

سابقه تدریس در آموزشگاه شکوه

سابقه تدریس در موسسات زبان بیش از 5 سال. دارای مدرک TTC از جهاد دانشگاهی دانشسگاه هنر تهران. دارای مدرک لیسانس مترجمی زبان انگلیسی