درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

معصومه بخشی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه گیلان
  • تدریس در دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ رشت به مدت 4 سال
  • تدریس ریاضی به روش ساده و قابل فهم
  • سابقه تدریس خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط معصومه بخشی

ریاضی نهم به دهم نمونه دولتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

ریاضی نهم به دهم مدارس برتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

تدریس در دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ رشت به مدت 4 سال

تدریس ریاضی به روش ساده و قابل فهم

سابقه تدریس خصوصی

ویدیو وجود ندارد!